Instytut filozofii

Dyrektor Instytutu:

Ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Instytut Filozofii

Zastępca Dyrektora Instytutu:

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka

Katedra Logiki

i Metodologii Nauk

prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka kierownik
prof. dr hab. Mieczysław Omyła (WPiA)
dr Marek Porwolik

 

Katedra Filozofii Przyrody

 

prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński – kierownik
dr Michał Latawiec
dr Michał Wagner
dr hab. Dariusz Kucharski

 

Katedra Ekofilozofii

 

prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski kierownik
prof. ucz. dr hab. Zbigniew Łepko
dr Grzegorz Embros
dr Agnieszka Klimska
mgr Jacek Czartoszewski