Człowiek w poszukiwaniu szczęścia. Rozumienie człowieka w filozofii klasycznej (konwersatorium 30h)

Prowadzący: prof. ucz. dr hab. Paweł Mazanka

Opis: Filozofia klasyczna obok zagadnień teoretycznych zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi praktycznego życia człowieka. Człowiek w sposób naturalny dąży do dobra, pojmowanego na sposób realny i konkretny. To dążenie do dobra może zapewnić człowiekowi prawdziwe szczęście. Niestety na tej drodze do szczęścia istnieje wiele pułapek i możliwość podjęcia błędnych decyzji. Dlatego jednym z najważniejszych problemów egzystencjalnych człowieka jest kwestia zrozumienia samego siebie. Błędy w poznaniu samego siebie prowadzą bowiem do błędów w postępowaniu i w konsekwencji do ludzkich nieszczęść. Konwersatorium będzie dotyczyło zagadnień związanych z filozoficznym ujęciem natury człowieka i praktycznych konsekwencji z niego wynikających. Będziemy poszukiwać odwiedzi na pytanie kim jest człowiek? jaka jest jego istota i jakie są drogi prowadzące do prawdziwego szczęścia?

Zakres tematów:

 1. Kim jest człowiek? Metafizyczna struktura człowieka (2)
 2. Istnienie ludzkiej duszy – argumenty „za” i „przeciw” (2)
 3. Na czym polega godność człowieka?
 4. Spór o status ludzkiego embrionu (2)
 5. „Gender” – teoria czy ideologia?
 6. Zalety i wady „nowego feminizmu”
 7. Metafizyka wspólnoty – człowiek jako istota relacyjna
 8. Na czym polega szczęście człowieka (2)
 9. Poszukiwanie Ostatecznej Przyczyny wszystkich bytów (2)
 10. Filozofia klasyczna jako „wyzwoleniu z więzów głupoty”

Bibliografia:

 1. Butler J., „Uwikłani w płeć: Feminizm i polityka tożsamości”, tłum. Karolina Krasuska,
  Wstęp Olga Tokarczuk, Warszawa 2008.
 2. Bosek L., „Prawne problemy diagnostyki prenatalnej (granice odpowiedzialności
  cywilnej)”, „Życie i Płodność. Kwartalnik interdyscyplinarny”, rok 2008, 2, nr 4.
 3. Bronk A., „Zrozumieć świat współczesny”, Lublin 1998.
 4. Chyrowicz B., „Bioetyka a metafizyka”, Diametros nr 2 (grudzień 2004), 170 – 183.
 5. „Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo”, red. K. Michalski,
  Kraków 2006.
 6. Darowski R., „Filozofia człowieka. Zarys problematyki”, Kraków 2008.
 7. Faccini F., „Przygoda człowieka. Przypadek czy stworzenie”, tłum. A. Popławska, Kraków
  2008.
 8. Ferry L., Vincent J. D., „Co to jest człowiek?”, tłum. M. Milewska, Warszawa 2003.
 9. Ford N. M., “When did I begin?”, Cambridge University Press 1988.
 10. Gesche A., „Człowiek”, tłum. A. Kuryś, Poznań 2005.
 11. Grudzień A., „Kryterium człowieczeństwa embrionu ludzkiego”, „Bioetyczne Zeszyty
  Pediatrii”, Kraków, rocznik: Vol. 2(2005) nr 2.
 12. Hołówka J., „Relatywizm etyczny”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 13. Kornas-Biela D., „Wokół początków życia ludzkiego”, Warszawa 1993.
 14. Krąpiec M. A., „Ja – człowiek”, Lublin 1988.
 15. Machinek M., „Spór o status ludzkiego embrionu”, Wydawnictwo Uniwersytetu
  Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, 160n.
 16. E. L. Mascall, „Chrześcijańska koncepcja człowieka”, tłum. H. Bednarek, Warszawa 1968.
 17. Novak M., „Boga nikt nie widzi. Noc ciemna ateistów i wierzących”, tłum., M. Pasicak,
  Kraków 2010.
 18. Possenti V., Filozofia po nihilizmie, tłum. J. Merecki, Lublin 2003.
 19. Taylor Ch., “A Secular Age”, Cambridge 2007.
 20. Torończak A,, „Antropologiczne podstawy statusu dziecka poczętego”, „Bioetyczne Zeszyty
  Pediatrii”, Kraków, rocznik: Vol. 2(2005) nr 2.
 21. Szawarski Z, „Nowy wspaniały homo sapiens (etyczne aspekty sztucznej prokreacji)”,
  „Studia filozoficzne”, Nr 3 (268), 1988.
 22. Wojtysiak J., „Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu”,
  Poznań 2012.
 23. Żekanowski C., Genetyka medyczna: problemy i zagrożenia, red. Barbara Chyrowicz,
  Granice ingerencji w naturę, TN KUL, Prace Wydziału Filozoficznego 87, „Etyka

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles