Darwinizm w polskiej filozofii – zarys historyczny (wykład monograficzny 30 h)

Prowadzący: dr Michał Wagner

Opis: Wykład poświęcony będzie problematycznym dziejom odbioru darwinizmu w Polsce, a szczególnie konfliktom, do jakich dochodziło pomiędzy polskimi darwinistami a kreacjonistami. Pierwsze pełne polskie tłumaczenie dzieła Karola Darwina O powstawaniu gatunków zostało wydane dopiero w 1884 roku, chociaż polscy naukowcy wykładali teorię Darwina zdecydowanie wcześniej. Jednak dopiero wydanie książki Darwina zapoczątkowało zderzenie pomiędzy polskimi ewolucjonistami, a kreacjonistami wywodzącymi się wtedy ze środowisk kościelnych. Konflikty często przebiegały w atmosferze skandali obyczajowych. Szczególnie pod tym względem w historii polskiej nauki zapisał się inauguracyjny wykład poświęcony Darwinowi Bronisława Dybowskiego, który odebrany został jako promocja ateizmu i doprowadził do szeregu protestów domagających się jego zwolnienia. Stanowisko kościoła względem teorii ewolucji zmieniło się w XX wieku. Intelektualiści związani z kościołem zaczęli podejmować próby pogodzenia teorii ewolucji z chrześcijaństwem. Te jednak zostały zakłócone, kiedy prof. Maciej Giertych w latach 80-tych zaczął popularyzować poglądy kreacjonistów amerykańskich. Odpowiedź katolickiego środowiska intelektualnego była jednoznaczna – całkowite potępienie kreacjonizmu promowanego przez Giertycha. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowani kluczowi myśliciele, którzy kształtowali sposób, w jaki ewolucjonizm był odbierany w Polsce.

Zagadnienia

1) Polski predarwinowski transmutacjonizm – teorie Juliusza Słowackiego i Adama Chałupczyńskiego;

2) Dwa obrazy darwinizmu w pismach polskich filozofów chrześcijańskich – Darwin jako kreacjonista i Darwin jako ateista – zaprezentowanie stanowisk Stefana Pawlickiego i Władysława Zaborskiego;

3) Darwinizm jako filozofia społeczna. Odbiór teorii doboru naturalnego przez polskich socjalistów – przedstawienie poglądów Bronisława Dybowskiego i intelektualistów związanych z pismem „Głos”;

4) W poszukiwaniu niedarwinowskiej teorii ewolucji – poglądy Kazimierza Waisa, Franciszka Gabryla, Feliksa Hortyńskiego;

5) Kreacjonizm „naukowy” w Polsce i jego recepcja wśród filozofów przyrody;

6) Rozważania nad darwinizmem w kontekście relacji nauka i wiara – przedstawienie poglądów Tadeusza Wojciechowskiego, Kazimierza Kłósaka, Kazimierza

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles