Dlaczego jest tak wiele religii?

Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

  • 08.05.2023
  • 22.05.2023

Część 1: Przede wszystkim trzeba rozpocząć od pytania czym jest religia? Czy można ja zdefiniować? Przecież istnieje tak wiele systemów religijnych. Czy jest “coś” ,co je wszystkie łączy? Pierwsze webinarium poświecone wielości religii będzie się koncentrowało wokół definicji religii, bo wbrew pozorom nie jest łatwo określić co jest istotą religii.

Część 2: Druga część webinarium skoncentruje się wokół zasadniczego pytania o wielość religii. Każda religia twierdzi, że jest prawdziwa, że przedstawia “jedynego” i “prawdziwego” Boga. Czy oznacza to, że wszystkie inne są w błędzie? Czy można filozoficzne wskazać jaka religia jest prawdziwa?

  • J. Hick, Piąty wymiar. Odkrywanie duchowego królestwa, Warszawa 2005.

Maciej Bała – prof. uczelni dr hab., pracownik badawczo-dydaktyczny UKSW, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autor ponad 100 publikacji. Od wielu lat zajmuje się dydaktyką filozofii (np. wykłady on line na: Wyklady audio), autor podręczników do filozofii (Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, I nadziwić się nie mogę, Filozofia w ćwiczeniach). Twórca Akademii Młodego Filozofa, autor audycji radiowych (Radio Plus – Listy z Biblii: Audycje w Radiu Plus), autor scenariuszy teatralnych (Dialogi Jerozolimskie, Zło na ławie oskarżonych -scenariusz), autor e-booków (E-booki), członek Société Francophone de Philosophie de la Religion, Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Filozofii. Taternik i alpinista.

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles