Dr Adam Cebula

wykładowca filozofii, anglista. Jego zainteresowania badawcze obejmują metaetykę, teorię wartości, filozofię prawa i filozofię polityczną. W 2013 roku wydał „Uczucia moralne. Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia ”. W ostatnim okresie koncentruje uwagę wokół zagadnień związanych z etyką wojny.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0001-7408-1593

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles