wykładowca filozofii, anglista. Jego zainteresowania badawcze obejmują metaetykę, teorię wartości, filozofię prawa i filozofię polityczną. W 2013 roku wydał „Uczucia moralne. Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia ”. W ostatnim okresie koncentruje uwagę wokół zagadnień związanych z etyką wojny.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0001-7408-1593