Dr Joanna Skurzak

Joanna Skurzak, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Filozofii Kultury i Religii w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą francuskiej filozofii religii, fenomenologii francuskiej, współczesnego ateizmu, duchowości ateistycznej oraz wybranych zagadnień z zakresu filozofii Boga. Kierownik grantu Preludium NCN w latach 2018-2021 pt. „Francuska duchowość ateistyczna”. Autorka monografii „Duchowość ateistyczna. Propozycja francuskiej filozofii religii (Warszawa 2020), współautorka monografii Zofia Zdybicka (Kraków 2019) oraz licznych artykułów opublikowanych w filozoficznych czasopismach naukowych. Uprawia bouldering, wspinaczkę oraz rower szosowy. Interesuje się polską muzyka tradycyjną.   

Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-7142-9694

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles