Dr Karolina Rozmarynowska

doktor filozofii, od 2011 roku adiunkt w Instytucie Filozofii UKSW. W swoich dotychczasowych badaniach naukowych zajmowała się etycznym wymiarem tożsamości podmiotu i jej związkiem z innością, etyką winy, etycznymi aspektami czasu i pamięci, mądrością praktyczną i jej rolą w etyce, a także zagadnieniami z zakresu etyki społecznej, w szczególności kwestią nieposłuszeństwa obywatelskiego oraz wielokulturowości. Jej obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na etycznych implikacjach performatywnej funkcji języka. Jest autorem książki Inność jako źródło etyczności. Inspiracje Ricoeurowskie oraz kilkunastu artykułów naukowych, współautorem książki Tadeusz Ślipko, a także redaktorem książek Główne problemy współczesnej etyki oraz Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0003-3479-7495

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles