Dr Roman Tomanek

doktor filozofii, od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii UKSW. W swoich dotychczasowych badaniach zajmował się współczesnymi ujęciami ontologicznego argumentu św. Anzelma na gruncie logik modalnych. Jego obecne zainteresowania koncentrują się wokół logik filozoficznych, zastosowania logiki do filozofii, racjonalności uzasadniania przekonań, zwłaszcza przekonań religijnych. Jest współautorem monografii: U podstaw analizy filozoficznego dyskursu z wykorzystaniem interpretacji Władysława Tatarkiewicza, (razem z E. Nieznański, K. Świętorzecka). Jest współredaktorem: Ksiądz Józef Iwanicki kapłan i metodolog filozofii. Dzieła wybrane. (razem z E. Nieznański) W kierunku filozofii klasycznej: inspiracje i kontynuacje (razem z J. Krokos, K.Świętorzecka). Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych. Opracował również kilkanaście haseł do Słownika pojęć filozoficznych – Słowniku pojęć filozoficznych (red. W. Krajewski).

Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-5531-8580

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles