Etyka zwierząt. Kilka słów o tym jak traktowanie zwierząt określa, czy jesteśmy dobrymi moralnie ludźmi.

Prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska

  • 25.04.2022
  • 09.05.2022

Część 1: Kiedy w 1975 roku Peter Singer wydał książkę „Wyzwolenie zwierząt” wywołał burzliwą dyskusję na temat tego jak traktujemy naszych braci mniejszych. Dzisiaj niemalże 50 lat po publikacji tej pracy stosunek człowieka wobec zwierząt bardzo się zmienił. Coraz więcej osób świadomie rezygnuje z używania produktów odzwierzęcych, produktów testowanych na zwierzętach, czy rozrywek z wykorzystaniem zwierząt. Webinarium będzie poświęcone pokazaniu wybranych argumentów za uwzględnianiem zwierząt w wyborach moralnych

Część 2: W styczniu 2022 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy usunęła aukcję myśliwych, którzy wystawili udział w polowaniu, aby wesprzeć zbiórkę. Decyzja ta wywołała dużo emocji. Tocząca się dyskusja pokazuje jak wiele osób zmieniło postrzeganie niektórych działań człowieka z udziałem zwierząt. W trakcie webinarium pokażę wybrane obszary działalności człowieka, które zdaniem etyków zwierząt już nie powinny być akceptowane ze względu na krzywdę wyrządzaną zwierzętom.

  • Peter Singer, Wyzwolenie zwierząt, tłum. Alichniewicz Anna, Szczęsna Anna, Wydawnictwo Marginesy 2018.
  • Dominika Dzwonkowska, „Inność zwierzęcia”. Kłopotliwa relacja Homo sapiens z resztą królestwa Animalia, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II”, 70 (2017) 1, s. 193–206.

Dominika Dzwonkowska, prof. ucz. doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwentka filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła uzyskując dyplom z wyróżnieniem oraz dwukrotnie stypendia stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce). Od 2008 r. jest zatrudniona na UKSW. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu: etyki środowiskowej, etyki cnót środowiskowych, ekofilozofii, etyki zwierząt, ekofilozofii, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2013 roku jest przedstawicielem na Polskę International Society for Environmental Ethics, a od 2020 członkiem I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Ma doświadczenie w realizacji projektów naukowych (np. NCN, NPRH), jak i rozwojowych dla kierunku ochrona środowiska, gdzie pełni funkcję kierownika kierunku (np. projekty finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, NFOŚiGW, NCBiR).

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles