Filozofia cielesności

dr Joanna Skurzak

  • 5.06.2023
  • 19.06.2023

Część 1: Część pierwsza webinarium będzie poświęcona historii filozofii cielesności: od starożytności do współczesności.

Część 2: Część druga to poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania: Czy to ja jestem ciałem czy mam ciało? Do czego służy mi ciało? Czy dusza rządzi ciałem?

Joanna Skurzak, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Filozofii Kultury i Religii w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą francuskiej filozofii religii, fenomenologii francuskiej, współczesnego ateizmu, duchowości ateistycznej oraz wybranych zagadnień z zakresu filozofii Boga. Kierownik grantu Preludium NCN w latach 2018-2021 pt. „Francuska duchowość ateistyczna”. Autorka monografii „Duchowość ateistyczna. Propozycja francuskiej filozofii religii (Warszawa 2020), współautorka monografii Zofia Zdybicka (Kraków 2019) oraz licznych artykułów opublikowanych w filozoficznych czasopismach naukowych. Uprawia bouldering, wspinaczkę oraz rower szosowy. Interesuje się polską muzyka tradycyjną.