Filozofia cielesności

dr Joanna Skurzak

  • 5.06.2023
  • 19.06.2023

Część 1: Część pierwsza webinarium będzie poświęcona historii filozofii cielesności: od starożytności do współczesności.

Część 2: Część druga to poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania: Czy to ja jestem ciałem czy mam ciało? Do czego służy mi ciało? Czy dusza rządzi ciałem?

Joanna Skurzak, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Filozofii Kultury i Religii w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą francuskiej filozofii religii, fenomenologii francuskiej, współczesnego ateizmu, duchowości ateistycznej oraz wybranych zagadnień z zakresu filozofii Boga. Kierownik grantu Preludium NCN w latach 2018-2021 pt. „Francuska duchowość ateistyczna”. Autorka monografii „Duchowość ateistyczna. Propozycja francuskiej filozofii religii (Warszawa 2020), współautorka monografii Zofia Zdybicka (Kraków 2019) oraz licznych artykułów opublikowanych w filozoficznych czasopismach naukowych. Uprawia bouldering, wspinaczkę oraz rower szosowy. Interesuje się polską muzyka tradycyjną.

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles