Filozofia o przyjemności – prof. ucz. dr hab. M. Płotka

Temat przyjemności był przedmiotem zażartych sporów filozoficznych już od czasów starożytności. Filozofowie – Platon, Arystoteles, Epikur i inni – dyskutowali czym była przyjemność w swej istocie, jakie są jej rodzaje, pytali o związek przyjemności ze szczęściem, a także wskazywali rozmaite obszary występowania przyjemności. Do starożytnych sporów średniowiecze dodało oryginalne wątki, przede wszystkim związano przyjemność z pragnieniem i zaspokojeniem pragnienia. Tym zagadnieniom poświęcony jest podcast „Filozofia o przyjemności”.

Link do podcastu

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles