Filozofia przyjemności, przyjemność filozofowania

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka

  • 28.03.2022
  • 11.04.2022.

Część 1: Czym jest przyjemność? Czy uczuciem? Czy doświadczeniem? Czy każdy z nas doświadcza jej tak samo? Co filozofia może nam powiedzieć o przyjemności? Webinarium poświęcone będzie filozofii przyjemności: na pierwszym spotkaniu omówimy czym może być przyjemność i co takiego właściwie sprawia, że zasadniczo wolimy przyjemność od bólu.

Część 2: Jak się okazuje, spór o przyjemność – czym jest i jaką rolę pełni w naszym życiu – rozpoczął się już w filozofii starożytnej. Drugie webinarium z zakresu filozofii przyjemności poświęcone będzie trzem wielkim filozofom starożytnym: Platonowi, Arystotelesowi i Epikurowi. Dowiemy się m.in. co każdy z nich sądził na temat przyjemności i odpowiemy na pytanie: czy wszystko co robimy, robimy przede wszystkim dla przyjemności?

  • Paul Bloom, Przyjemność. Dlaczego lubimy to, co lubimy?, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.
  • Platon, Fileb; Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. X; R. Zaborowski, Epicurus’s hedonai katastematikau and kata kinesis versus Ribot’s static and dynamic passions, “Organon” 48 (2016), s. 21- 50.

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka – wicedyrektor Instytutu Filozofii UKSW, pochodzi z Pomorza, historyk filozofii, specjalizuje się w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Studia magisterskie odbyła na Uniwersytecie Gdańskim, doktorat i habilitację na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Naukowo zajmowała się semantyką średniowieczną i średniowieczną filozofią języka, a także historią filozofii staropolskiej. Obecnie realizuje projekt dotyczący historii problemu przyjemności i humoru w filozofii średniowiecznej.

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles