Filozofia w podcastach

Filozofia w podcastach

Projekt Filozofia w podcastach jest dofinansowany Przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki. Umowa nr POPUL/SN/0305/2023/01

Realizacja Instytut Filozofii UKSW, Fundacja rozwoju UKSW

Człowiek i jego poznanie

 • Logika i dwanaście łusek z oczu. Kordula Świętorzecka
  W jaki sposób miłośnik logiki postrzega religię i wiarę? Przypadek Józefa M. Bocheńskiego. Marek Porwolik
  O autorytecie. Marek Porwolik
  Dlaczego wyobraźnia potrzebna jest nam do myślenia? Rozważania na podstawie De Anima Arystotelesa. Agnieszka Jaworska
  Czy możemy sobie wyobrażać coś nieświadomie? Agnieszka Jaworska
  Przekonania i sposoby ich uzasadniania. Michał Piekarski
  Treść mentalna. Michał Piekarski
  Filozoficzne gry językowe. Michał Piekarski
  Bayesizm jako tradycja badawcza myślenia o umyśle. Michał Piekarski

Człowiek i jego działanie

Czy można udoskonalać człowieka? Maciej Bała
 Czego nie możemy kupić za pieniądze? Dominika Dzwonkowska,
 Tyrania merytokracji? Dominika Dzwonkowska,
 Wymiary sprawiedliwości Dominika Dzwonkowska,
 Wymiary odpowiedzialności Michał Wojtczyk, Dominika Dzwonkowska, Maciej Bała,
 Wina i poczucie winy, kara, łaska, przebaczenie Karolina Rozmarynowska,
 Dylematy etyczne w świecie naturalnym Michał Latawiec,
 Mięsożercy kontra wegetarianie. Spory o granice władzy rodzicielskiej. Andrzej Waleszczyński
 Państwo bez małżeństwa. Czy współczesne społeczeństwo potrzebuje legalizacji związków intymnych? Andrzej Waleszczyński,

Człowiek i świat

  Czym jest zdrowy rozsądek? (x6) Dariusz Kucharski

 Filozoficznie o ekologii (x6) Michał Latawiec
 Filozofia cudu (x6) Adam Świeżyński
 Filozofia w horrorze (x6) Michał Wagner
 O mniej znanych filozofach słów kilka (x8) Dariusz Kucharski, Michał Latawiec, Adam Świeżyński, Michał Wagner (wspólnie)
 O tym, co znaczy istnieć D. Piętka
 O tym, co znaczy być sobą, czyli czym jest tożsamość D. Piętka
 O tym, czy w świecie jest miejsce na (do)wolność, czyli o determinizmie i indeterminizmie D. Piętka
 Ontologia sztuki: jak istnieje dzieło sztuki? M. Płotka
 Filozofia muzyki (ontologia muzyki) M. Płotka

Człowiek i społeczeństwo

Z Martyną Filcek o filozofii tragedii 
 Filozoficzna mądrość języka potocznego (o Johnie L. Austinie) 
 O problemie końca działania 
 O osobistych preferencjach i decyzjach 
 O różnicy pomiędzy człowiekiem, podmiotem i osobą
 Z prof. Magdalena Płotką o człowieku średniowiecznym
 O wyborach fundamentalnych (na podstawie dzienników pisarzy)  
 O bezinteresownej towarzyskości: Kant, James, Proust, i Simmel
 Z prof. Grzegorzem Pyszczkiem o ornamencie i duchu epoki
 O postawie irracjonalnej

Człowiek i religia

 Naturalne podstawy religijności, Maciej Bała
 Polscy filozofowie współcześni o religii, Maciej Bała
 Bóg a zło. Odwieczny dylemat, Maciej Bała
 Polacy nie gęsi, też swoja krytykę religii mają… Maciej Bała
 Filozofia czy teologia? Współczesna francuska filozofia, Joanna Skurzak
 O Bogu, który nie istnieje…, Joanna Skurzak
 Bóa a erotyka, Joanna Skurzak
 Chrześcijańska lektura Nietzschego, Joanna Skurzak
 Śmierć Boga w kulturze, Joanna Skurzak

Człowiek i jego przyszłość

 Zabijanie ludzi. Wojny przyszłości Adam Cebula
 Prawa człowieka. Rozwój czy regres? Adam Cebula
 Etyczne aspekty sztucznej inteligencji Andrzej Kobyliński
 Wizja nowego człowieka w transhumanizmie Andrzej Kobyliński
 Inżynieria genetyczna – tworzenie nowego człowieka Jacek Meller
 Normatywność natury – czy wolno nam kierować rozwojem ludzkiego gatunku? Jacek Meller
 Krzywda językowa. Czy można krzywdzić za pomocą słów? Karolina Rozmarynowska
 Kara, łaska, przebaczenie Karolina Rozmarynowska
 Rodzicielstwo przyszłości Andrzej Waleszczyński
 Małżeństwa przyszłości Andrzej Waleszczyński

Projekt Filozofia w podcastach jest dofinansowany Przez Ministerstwo i Nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki. Umowa nr POPUL/SN/0305/2023/01

Celem projektu jest zaprezentowanie dyscypliny humanistycznej jaką jest filozofia jako istotnej wiedzy służącej rozwojowi jednostki, jak i całego społeczeństwa. Na taką społeczną rolę filozofii wskazuje m.in. dokument UNESCO z 2007 „Philosophy. A School of Freedom. Teaching Philosophy and Learning to Philosophize”. Niestety ciągle poznanie filozoficzne w społeczeństwie traktowane jest jako abstrakcyjna wiedza, daleka od życia, zarezerwowana dla wąskiego grona specjalistów akademickich. Podcasty – jako forma popularyzacji wyników badań filozoficznych – mają przezwyciężać ten dość powszechnie przyjmowany stereotyp. Filozofia jest między innymi rozwijaniem twórczego myślenia poprzez wskazanie narzędzi do poprawnego argumentowania. Projekt ma na celu nie tylko nauczenie uczestników posługiwania się narzędziami logicznymi i filozoficznymi, ale przede wszystkim zaprezentować szeroką panoramę możliwości interpretacyjnych współczesnych problemów indywidualno-społecznych za pomocą narzędzi filozoficznych. Zetknięcie się dzisiaj z fake newsami, szumem informacyjnym, sztuczną inteligencją (np. czatGPT), dylematami etycznymi związanymi z rozwojem biotechnologii wymaga kryteriów rzetelnej i uczciwej debaty, opartej na związku wynikania logicznego. Tego rodzaju umiejętności dostarcza m. in. filozofia. Celem więc projektu jest z jednej strony popularyzacja wiedzy filozoficznej i przezwyciężanie stereotypów na jej temat, ale także ukształtowanie konkretnych kompetencji racjonalno-argumentacyjnych. 

Nagranie zostanie 60 podcastów (6 odcinków każdy) zgrupowanych w 6 blokach tematycznych (filozofia i poznanie, filozofia i działanie, filozofia i świat, filozofia i społeczeństwo, filozofia i religia, filozofia i przyszłość) oraz odbędzie się 60 webinariów na temat podcastów, które dzięki interaktywnej formie, byłyby nie tylko poszerzeniem wiedzy z zakresu humanistyki, lecz stałyby się okazją, aby przez dialog i dyskusję nabyć odpowiednich kompetencji społecznych.

 

Projekt Filozofia w podcastach jest dofinansowany Przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki. Umowa nr POPUL/SN/0305/2023/01

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles