FRANCUSKA DUCHOWOŚĆ ATEISTYCZNA

J. Skurzak, DUCHOWOŚĆ ATEISTYCZNA. PROPOZYCJA FRANCUSKIEJ FILOZOFII RELIGII, Warszawa 2020.

Opis

Współczesne procesy sekularyzacyjne nie ograniczają się do krytyki czy odrzucenia religii, lecz w jej miejsce proponują nową duchowość. Po krytyce religii nie pozostaje bowiem pustka, lecz pojawia się możliwość zastąpienia „złudnych dobrodziejstw” religii duchowością, która nie musi (i nie powinna) odwoływać się do transcendencji osobowej. Dyskusja dotyka takich tematów jak: czy istnieje koncepcja duchowości, która nie odwołuje się do rzeczywistość transcendentnej ? Czy duchowość ateistyczna jawi się jako alternatywa dla duchowości tradycyjnej (religijnej)? Czy duchowość ateistyczna jest w stanie zastąpić propozycje tradycyjnych religii i przyczyni się do przyjęcia przez osoby wierzące postawy ateistycznej? Zapraszamy do lektury!

O autorze

Joanna Skurzak dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Katedrze Filozofii Kultury i Religii w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą francuskiej filozofii religii, procesów sekularyzacyjnych, współczesnego ateizmu oraz wybranych zagadnień z zakresu filozofii Boga. Współautorka książki Zofia Zdybicka (Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2019) oraz licznych artykułów opublikowanych w filozoficznych czasopismach naukowych.

https://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/52-9788363487508

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles