Dyrektor Instytutu:

Ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Instytut Filozofii

Zastępca Dyrektora Instytutu:

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka

Katedra Teorii Poznania

 

prof. dr hab. Robert Piłat –
– kierownik
dr hab. Michał Piekarski
mgr Martyna Filcek

 

Katedra Logiki

i Metodologii Nauk

prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka kierownik
prof. dr hab. Mieczysław Omyła (WPiA)
dr Marek Porwolik
mgr Jacek Filcek

 

Katedra Filozofii Przyrody

 

prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński – kierownik
dr Michał Latawiec
dr Michał Wagner
dr hab. Dariusz Kucharski

 

Katedra Ekofilozofii

 

prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski kierownik
dr Grzegorz Embros
dr Agnieszka Klimska
mgr Jacek Czartoszewski

Dydaktycy

 

mgr Magdalena Bejm