Prowadzący: dr Adam Cebula

Opis:

Celem konwersatorium jest omówienie kluczowych kwestii etycznych dotyczących działań obejmujących pozbawianie życia istot ludzkich. Rozważaniu poddane zostaną w pierwszym rzędzie klasyczne argumenty wykorzystywane we współczesnych sporach wokół aborcji, eutanazji oraz kary śmierci. Zasadnicza część podjętej problematyki koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z możliwością moralnego uzasadnienia działań militarnych. W ramach zajęć przeanalizowane zostaną teksty poświęcone poszczególnym tematom opublikowane w języku angielskim. Konwersatorium prowadzone będzie po angielsku.

Poruszane zagadnienia:
Aborcja
Eutanazja
Kara śmierci
Teoria wojny sprawiedliwej:
· Ujęcia klasyczne (etyka chrześcijańska, Michael Walzer)
· Ujęcia rewizjonistyczne (Jeff Macmahan, Cecile Fabre)
Moralne uwarunkowania działań militarnych :
· Co uzasadnia użycie siły wobec autonomicznej wspólnoty politycznej?
· Kogo wolno/należy zabijać podczas prowadzenia operacji wojskowych?
· W jakim zakresie dopuszczalne jest narażanie osób cywilnych na śmierć w wyniku prowadzenia operacji wojskowych?
· W jakim stopniu za agresywną politykę przywódców własnego państwa odpowiadają obywatele?
· Jaki model etyki obowiązuje w przypadku w wojny totalnej (II wojna światowa)?
· Z czego wynika całkowity zakaz terroryzmu?