Killing humans. Ethical issues (konwersatorium 30 h)

Prowadzący: dr Adam Cebula

Opis:

Celem konwersatorium jest omówienie kluczowych kwestii etycznych dotyczących działań obejmujących pozbawianie życia istot ludzkich. Rozważaniu poddane zostaną w pierwszym rzędzie klasyczne argumenty wykorzystywane we współczesnych sporach wokół aborcji, eutanazji oraz kary śmierci. Zasadnicza część podjętej problematyki koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z możliwością moralnego uzasadnienia działań militarnych. W ramach zajęć przeanalizowane zostaną teksty poświęcone poszczególnym tematom opublikowane w języku angielskim. Konwersatorium prowadzone będzie po angielsku.

Poruszane zagadnienia:
Aborcja
Eutanazja
Kara śmierci
Teoria wojny sprawiedliwej:
· Ujęcia klasyczne (etyka chrześcijańska, Michael Walzer)
· Ujęcia rewizjonistyczne (Jeff Macmahan, Cecile Fabre)
Moralne uwarunkowania działań militarnych :
· Co uzasadnia użycie siły wobec autonomicznej wspólnoty politycznej?
· Kogo wolno/należy zabijać podczas prowadzenia operacji wojskowych?
· W jakim zakresie dopuszczalne jest narażanie osób cywilnych na śmierć w wyniku prowadzenia operacji wojskowych?
· W jakim stopniu za agresywną politykę przywódców własnego państwa odpowiadają obywatele?
· Jaki model etyki obowiązuje w przypadku w wojny totalnej (II wojna światowa)?
· Z czego wynika całkowity zakaz terroryzmu?

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles