MECHANIZMY PREDYKCYJNE I ICH NORMATYWNOŚĆ

M. Piekarski, MECHANIZMY PREDYKCYJNE I ICH NORMATYWNOŚĆ, Warszawa 2020.

Opis

Sądzę, że największym osiągnięciem niniejszych analiz jest (1) zaproponowanie
oryginalnej perspektywy myślenia o biologicznych mechanizmach normatywnych
w kategoriach normatywności eksplanacyjnej; (2) oraz wykazanie, że zaproponowana tutaj koncepcja pozwala na uzasadnienie tezy, zgodnie z którą istnieje określona przyczynowa rzeczywistość pomiędzy naszymi przekonaniami a działaniami, którepodejmujemy na podstawie tych przekonań.

O autorze

Michał Piekarski (1984) – dr, adiunkt w Katedrze Teorii Poznania w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przetwarzania predykcyjnego, normatywności biologicznej i społecznej oraz wybranych zagadnień z zakresu filozofii kognitywistyki i epistemologii. Autor książki Logika-Gramatyka-Pragmatyka. Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem (Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2014) oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

https://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/51-9788363487447

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles