magister filologii klasycznej, od 2020 roku asystent dydaktyczny w IF UKSW, prowadzi lektorat języka łacińskiego i greki starożytnej. Główne kierunki zainteresowań naukowych: literatura nowołacińska XVI wieku, edytorstwo. Przygotowuje edycję  cap. XXXIX-XL „Victoria Deorum, sive veri herois eductio” S. F. Klonowica z komentarzem edytorskim oraz opracowuje łacińskie similia do tomu  F.D. Kniaźnin „Erotyki” w „Bibliotece Pisarzy Staropolskich”.