O fundamentalnych wyborach – prof. dr hab. R. Piłat

W tym podcaście analizuję wybrane dzienniki pisarzy w poszukiwaniu pewnej świadomości aksjologicznej, którą filozof Charles Taylor nazwał silnym wartościowaniem. Polega ono na tym, że nie tylko dokonujemy decyzji kierując się wartościami, ale wybieramy same wartości. Silne wartościowania są trudno uchwytne w chwili, kiedy działają. Pojawiają się w refleksji: są najlepszymi racjami własnego działania, jakie dana osoba jest w stanie sformułować i przedstawić innym osobom. Człowiekowi dostępne jest zawsze więcej niż jedno wyjaśnienie własnego działań czy przekonań i nie każde jest równie dobre; nie każde potrafi postawić mu przed oczami dobro zawarte w tych działaniach czy przekonaniach. Sile wartościowania są sadami drugiego rzędu, czyli sądami o sądach, dlatego są nietrywialne i trudne. Poszukuję ich w wybranych dziennikach pisarzy w przekonaniu, że mają oni większą niż inni świadomość dokonywania tego rodzaju wyborów.

Link do podcastu

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles