O nieporozumieniach słownych: wieloznaczność, nieostrość i niewyraźność

Prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka

  • 19.12.2022
  • 2.01.2023

Część 1: Uczestnicy zmierzą się z praktycznymi zastosowaniami elementów logiki w komunikacji indywidualnej i społecznej (zarówno potocznej jak i urzędowej). W ramach logiki potrafimy wykrywać niektóre przyczyny nieporozumień słownych, które prowadzą niekiedy do konfliktów, bezprzedmiotowych dyskusji, konstrukcji wadliwych dokumentów prawnych. Przyczynami tych kłopotów są wieloznaczność, nieostrość i niewyraźność używanych wypowiedzi. W ramach Webinarium 1. zaprezentujemy definicje różnych rodzajów wymienionych wad i pokażemy je na wybranych przykładach.

Część 2: Webinarium 2 jest zaplanowane jako praktyczne uzupełnienie materiału zaprezentowanego w ramach Webinarium 2. Zaprezentujemy uczestnikom aktualny materiał (wypowiedzi prasowe, fragmenty filmów), w których będzie można wyodrębnić różne rodzaje wieloznaczności, nieostrości, niewyraźności wypowiedzi. Wyposażymy uczestników w parę prostych metod usuwania tego rodzaju wad językowych.

  • Z. Ziembiński, Logika praktyczna, 2021 (wyd. 26), Wyd. Naukowe PWN Warszawa (fragmenty);
  • Przykłady badanych wypowiedzi zaczerpniemy m. in. z: – Robert M. Martin, W tytule tej książki są są dwa błędy, 2011, Wyd. Alethea, tłum. B.Stanosz („There Are Two Errors In The The Title of This Book”, 2011, Broadview Press, Kanada), –
  • Bo Bennet, Logically Fallacious The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies, 2015, Wyd. Ebookit.com.

Kordula Świętorzecka, dr hab. filozofii (logika filozoficzna), prof. uczelni, kierownik katedry logiki w Instytucie Filozofii UKSW. Zainteresowania: logiki nieklasyczne (modalne) i ich interpretacje w semantykach światów możliwych, zastosowania logiki do filozofii – w szczególności: Arystotelesowska i Leibnizjańska filozofia zmiany i czasu, formalizacje argumentów na istnienie Boga (św. Tomasz, Anzelm, Leibniz, Bolzano, Goedel).