O nieporozumieniach słownych: wieloznaczność, nieostrość i niewyraźność

Prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka

  • 19.12.2022
  • 2.01.2023

Część 1: Uczestnicy zmierzą się z praktycznymi zastosowaniami elementów logiki w komunikacji indywidualnej i społecznej (zarówno potocznej jak i urzędowej). W ramach logiki potrafimy wykrywać niektóre przyczyny nieporozumień słownych, które prowadzą niekiedy do konfliktów, bezprzedmiotowych dyskusji, konstrukcji wadliwych dokumentów prawnych. Przyczynami tych kłopotów są wieloznaczność, nieostrość i niewyraźność używanych wypowiedzi. W ramach Webinarium 1. zaprezentujemy definicje różnych rodzajów wymienionych wad i pokażemy je na wybranych przykładach.

Część 2: Webinarium 2 jest zaplanowane jako praktyczne uzupełnienie materiału zaprezentowanego w ramach Webinarium 2. Zaprezentujemy uczestnikom aktualny materiał (wypowiedzi prasowe, fragmenty filmów), w których będzie można wyodrębnić różne rodzaje wieloznaczności, nieostrości, niewyraźności wypowiedzi. Wyposażymy uczestników w parę prostych metod usuwania tego rodzaju wad językowych.

  • Z. Ziembiński, Logika praktyczna, 2021 (wyd. 26), Wyd. Naukowe PWN Warszawa (fragmenty);
  • Przykłady badanych wypowiedzi zaczerpniemy m. in. z: – Robert M. Martin, W tytule tej książki są są dwa błędy, 2011, Wyd. Alethea, tłum. B.Stanosz („There Are Two Errors In The The Title of This Book”, 2011, Broadview Press, Kanada), –
  • Bo Bennet, Logically Fallacious The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies, 2015, Wyd. Ebookit.com.

Kordula Świętorzecka, dr hab. filozofii (logika filozoficzna), prof. uczelni, kierownik katedry logiki w Instytucie Filozofii UKSW. Zainteresowania: logiki nieklasyczne (modalne) i ich interpretacje w semantykach światów możliwych, zastosowania logiki do filozofii – w szczególności: Arystotelesowska i Leibnizjańska filozofia zmiany i czasu, formalizacje argumentów na istnienie Boga (św. Tomasz, Anzelm, Leibniz, Bolzano, Goedel).

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles