O życiu towarzyskim – prof. dr hab. R. Piłat

Inspiracją dla tego podcastu była rozprawka Georga Simmela „O towarzyskości”. Simmel zastanawia się nad formą obcowania ludzi, w której na pierwszym miejscu jest nie treść (realne więzi, życiowe wartości osobowości itd.), lecz właśnie sama forma. Istotą towarzyskości jest pewien dystans w stosunku do spraw życiowych. Żywiołem życia towarzyskiego są reguły, natomiast treści sądów, ocen, przeżyć pojawiają się w otoczce ironii. A jednak w życiu towarzyskim konstytuują się prawdziwe autorytety i autentyczne wartości. Próbuję pokazać anatomię i dynamikę towarzyskości sięgając po przykłady z powieści Marcela Prousta i Henry’ego Jamesa.

Link do podcastu

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles