Od samorództwa do abiogenezy kosmicznej. Rozwój idei pochodzenia życia biologicznego.

Prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński 2.10.2023 16.10.2023 Część 1: We współczesnej nauce, w drugiej połowie XX wieku, pojawiły się nowe dziedziny, których przedmiotem zainteresowania są powstanie i istnienie życia poza Ziemią. Najważniejsze z nich to: kosmochemia; astrochemia; egzobiologia; bioastronomia; astrobiologia. Wszystkie te dziedziny nawiązują, choć w różny sposób, do idei kosmicznego (pozaziemskiego) pochodzenia i … Czytaj dalej Od samorództwa do abiogenezy kosmicznej. Rozwój idei pochodzenia życia biologicznego.