Opis projektu „Filozofia w podcastach”

Projekt przewiduje przygotowanie 60 podcastów oraz 60 webinariów.
Wybrane grupy tematów podcastów wraz z przypisanymi im specjalistami (odpowiedzialnymi za zespół specjalistów przygotowywających każdą część):

1. Człowiek i jego poznanie – prof. ucz. dr hab. M. Piekarski
(10 podcastów na temat poznania człowieka, umysłu, podpomiotowości, poznania siebie i innego, logiki). 
2. Człowiek i jego działanie – prof. ucz. dr hab. D. Dzwonkowska
(10 podcastów na temat etyki, odpowiedzialności, dylamatów etycznych)
3. Człowiek i świat – prof. ucz. dr hab. D. Piętka
(10 podcastów na temat metafizyki, ontologii, koncepcji świata)
4. Człowiek i społeczeństwo – prof. dr hab. R. Piłat
(10 podcastów na temat relacji społecznych, organizacji społeczeństwa)
5. Człowiek i religia – prof. ucz. dr hab. M.  Bała
(10 podcastów na temat religii, ateizmu, sekularyzacji, śmierci)
6. Człowiek i jego przyszłość – prof. ucz. dr hab. A. Kobyliński
(10 podcastów na temat sztucznej inteligencji, transhumanizmu)

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles