Podcasty

Nowe podcasty realizowane w ramach projeku MNiSW „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki” – „Filozofia w podcastach” POPUL/SN/0305/2023/01:

 1. O fundamentalnych wyborach – prof. dr hab. Robert Piłat
 2. O życiu towarzyskim – prof. dr hab. Robert Piłat
 3. Filozofia o przyjemności – prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka

Podcasty zrealizowane w ramach projektu MNiSW Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu SONP/SN/511942/2021

 1. Duchowość ateistyczna czy religijna? – prof. ucz. dr hab. Maciej Bała
 2. Filozofia w filmie – prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński
 3. O nieporozumieniach słownych – prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka (z udziałem Bartłomieja Uzara, studenta III roku filozofii UKSW)
 4. O postawie krytycznej – Prof. dr hab. Robert Piłat
 5. Umysł normatywny. Podejście predykcyjne – Prof. ucz. dr hab. Michał Piekarski 
 6. O działaniu impulsywnym – Prof. dr hab. Robert Piłat
 7. O racjonalności w poznaniu i działaniu – Prof. ucz. dr hab. Dariusz Piętka 
 8. Sekularyzm czy postsekularyzm? – Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała
 9. Wprowadzenie do etyki środowiskowej – Prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska
 10. Etyka cnót środowiskowych – Prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska
 11. Logika albo wiara. Alternatywa z Józefem Marią Bocheńskim w tle – Dr hab. Marek Porwolik
 12. Pytania o naturę ludzką – Prof. ucz. dr hab. Michał Zembrzuski
 13. Filozofia jak terapia – Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała
 14. Filozofia dialogu – Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała
 15. Jak to jest z tą miłością…? – Dr Joanna Skurzak
 16. Skąd wiemy, że człowiek jest podmiotem? – Dr Joanna Skurzak
 17. Skąd wiemy, że inny jest podmiotem? – Dr Joanna Skurzak
 18. Bóg wiary i Bóg filozofii – Dr Roman Tomanek
 19. Filozofia w ochronie środowiska – Dr Michał Latawiec
 20. Dialog i religia – Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles