Prof. dr hab. Artur Andrzejuk

Profesor, specjalista w zakresie dziejów filozofii, szczególnie św. Tomasza z Akwinu i tomizmu, kieruje Katedrą Historii Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest ponadto przewodniczącym Naukowego Towarzystwa Tomistycznego oraz redaktorem naczelnym Rocznika Tomistycznego. http://katedra.uksw.edu.pl/pracownicy/cv_andrzejuk/cv_andrzejuk.htm

Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-7926-4070

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles