Prof. dr hab. Jan Sochoń

profesor filozofii, poeta, krytyk literacki, eseista, biograf. Związany zawodowo z UKSW, gdzie kieruje Katedrą Filozofii Kultury i Religii w Instytucie Filozofii oraz Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Ukończył filologię polską, teologię, studia doktoranckie na KUL-u pod opieką naukową s. prof. Zofii J. Zdybickiej i o. prof. Mieczysława A. Krąpca. Główne obszary badań: filozofia religii, filozofia kultury, hermeneutyka i historia filozofii. Obecnie pracuje nad podręcznikiem poświęconym związkom filozofii i kultury.

https://jansochon.pl/

Publikacje: https://orcid.org/0000-0001-5777-3459

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles