Prof. dr hab. Robert Piłat

Robert Piłat, prof. dr hab., pracuje w Instytucie Filozofii, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Jest autorem dziewięciu książek: Czy istnieje świadomość? Umysł jako model świata, Krzywda i zadośćuczynienie, Doświadczenie i pojęcie, O istocie pojęć, Powinność i samowiedza, Aporie samowiedzy, O rozsądku i jego szaleństwach (Nagroda im. Tischnera 2020), O pułapkach wiedzy oraz współautorem trzech podręczników dla gimnazjalistów Edukacja filozoficzna. W latach 2000-2011 kierował Zakładem Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN, prowadząc jednocześnie zajęcia filozoficzne w szkołach i kształcąc nauczycieli w prowadzeniu dociekań filozoficznych z uczniami. Od dwudziestu lat współtworzy w Polskim Radiu cykle audycji poświęconych filozofii, literaturze i muzyce, a w latach 1998-1999 serię telewizyjną „Dziennik filozofia” w TVP Kultura.  Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego oraz Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis. Obecnie zajmuje się problemami filozoficznymi związanymi z samowiedzą, teorią pojęć oraz filozoficznymi podstawami teorii decyzji.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0001-7712-7032

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles