Prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński

Adam Świeżyński – ur. 1974; doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii; profesor uczelni; kierownik Katedry Filozofii Przyrody w Instytucie Filozofii UKSW. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.  Zainteresowania naukowe: filozofia przyrody; historia i filozofia nauk przyrodniczych; filozofia religii; filozofia żydowska; filozofia biblijna. Autor ponad stu publikacji naukowych z zakresu filozofii, w tym książki „Filozofia cudu”. Interesuje się duchowością monastyczną i pustelniczą.

E-mail: a.swiezynski@uksw.edu.pl

Strona www: https://sites.google.com/view/adamswiezynski/

Publikacje: https://orcid.org/0000-0003-0430-4530

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles