Prof. ucz. dr hab. Dariusz Piętka

Kierunki badań (1) ontologia starożytna (szczególnie teoria bytu Parmenidesa, Leukipposa, Platona, Arystotelesa), (2) logika i semiotyka antyczna (problematyka zasad, dialektyka Zenona, sylogistyka praktyczna Platona, teoria języka u Platona i Arystotelesa), (3) zastosowania logiki do metafizyki (w szczególności zagadnienia identyczności, analogii i wnioskowań przez analogię, pojęcie związku przyczynowo-skutkowego, możliwość jego opisu za pomocą zdań warunkowych oraz metody pozwalające na identyfikację przyczyn, np. indukcja eliminacyjna w różnych jej odmianach). Autor monografii „Prawda i fałsz w filozofii języka Platona” (2011), „Apagogiczne argumenty Zenona z Elei w apologii Parmenidesa” (2017).

Publikacje: https://orcid.org/0000-0003-3915-6232

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles