Prof. ucz. dr hab. Ewa Podrez

profesor uczelmi, związana z Katedrą Etyki. Obecnie zajmuje się w swoich publikacjach i pracach seminaryjnych o charakterze ogólnopolskim  trzema grupami zagadnień: projektem etyki chrześcijańskiej we współczesnej  kulturze modelem współczesnej  etyki humanistycznej nowoczesnym dyskursem o dobru i złu we współczesnej  literaturze popularnej ( powieści kryminalne i fantastyka naukowa).

Publikacje: https://orcid.org/0000-0001-5805-0869

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles