Prof. ucz. dr hab. Jacek Grzybowski

biskup katolicki, doktor habilitowany filozofii, prof. UKSW na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. Autor książek i artykułów naukowych z dziedziny historii filozofii, filozofii polityki, filozofii kultury: Miecz i pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy (2006); Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska (2007); Theatrum Mundi. Kosmologia i teologia Dantego Alighieri (2009); Philosophical and Religious Sources of Modern Culture (redakcja, Frankfurt am Main 2012); Byt, tożsamość, naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki (2012); Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena historyczno-kulturowych racji filozofii polityki (redakcja, 2013); Cosmological and Philosophical World of Dante Alighieri. The Divine Comedy as a Medieval Vision of the Universe, (Frankfurt am Main 2015), Uciec z krainy zapomnienia (2016); Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego (redakcja, 2017), Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce (Kielce 2018). W swoich pracach akademickich i zajęciach dydaktycznych podejmuje problematykę filozoficznych inspiracji i źródeł współczesnych zagadnień kulturowych i cywilizacyjnych.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0001-7814-6825

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles