Prof. ucz. dr hab. Janina Buczkowska

profesor uczelni w Instytucie Filozofii UKSW. Studia magisterskie odbyła na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat i habilitację uzyskała na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK (obecnie UKSW). Specjalizuje się głównie w filozofii języka, szczególnie w problematyce znaczenia i związków języka z rzeczywistością. Zajmowała się także semiotyką, teorią informacji i teorią umysłu. Ostatnio podejmuje badania nad zagadnieniem realizmu naukowego i reprezentacji w nauce.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0001-5387-2310

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles