Prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka

Kordula Świętorzecka, dr hab. filozofii (logika filozoficzna), prof. uczelni, kierownik katedry logiki w Instytucie Filozofii UKSW. Zainteresowania: logiki nieklasyczne (modalne) i ich interpretacje w semantykach światów możliwych, zastosowania logiki do filozofii – w szczególności: Arystotelesowska i Leibnizjańska filozofia zmiany i czasu, formalizacje argumentów na istnienie Boga (św. Tomasz, Anzelm, Leibniz, Bolzano, Goedel).

Strona: https://sites.google.com/view/kswietorzecka

Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-6550-9911

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles