Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Maciej Bała – prof. uczelni dr hab., pracownik badawczo-dydaktyczny UKSW, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autor ponad 100 publikacji. Od wielu lat zajmuje się dydaktyką filozofii (np. wykłady on line na: Wyklady audio), autor podręczników do filozofii (Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, I nadziwić się nie mogę, Filozofia w ćwiczeniach). Twórca Akademii Młodego Filozofa, autor audycji radiowych (Radio Plus – Listy z Biblii: Audycje w Radiu Plus), autor scenariuszy teatralnych (Dialogi Jerozolimskie, Zło na ławie oskarżonych –scenariusz), autor e-booków (E-booki), członek Société Francophone de Philosophie de la Religion, Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Filozofii. Taternik i alpinista.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-7823-7855

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles