Prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka – wicedyrektor Instytutu Filozofii UKSW, pochodzi z Pomorza, historyk filozofii, specjalizuje się w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Studia magisterskie odbyła na Uniwersytecie Gdańskim, doktorat i habilitację na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Naukowo zajmowała się semantyką średniowieczną i średniowieczną filozofią języka, a także historią filozofii staropolskiej. Obecnie realizuje projekt dotyczący historii problemu przyjemności i humoru w filozofii średniowiecznej. Prywatnie mama sześcioletnich bliźniaczek i zapalona biegaczka.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-6993-2178

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles