Prof. ucz. dr hab. Witold Płotka

Witold Płotka – prowadzi badania w zakresie fenomenologii i historii filozofii współczesnej z uwzględnieniem fenomenologii w Polsce i jej związków ze Szkołą Lwowsko-Warszawską. Jest autorem licznych prac naukowych. Publikował m.in. w „Journal of the British Society for Phenomenology”, „Phenomenology and the Cognitive Sciences” oraz w „Human Studies” i „Przeglądzie Filozoficznym — Nowa Seria”. Jest redaktorem dwutomowego Wprowadzenia do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy (Warszawa 2014) i współredaktorem (wspólnie z Patrickiem Eldridge) Early Phenomenology in Central and Eastern Europe: Main Figures, Ideas, and Problems (Cham 2020). Jest autorem dwóch książek. Ostatnio opublikował monografię pt. Fenomenologia jako filozofia mniejsza. Rozważania wokół sporów o metodę Husserla (Warszawa 2019).

Publikacje: https://orcid.org/0000-0003-1984-3078

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles