Prof. ucz. dr hab. Zbigniew Łepko

prof. uczelni. Katedra ekofilozofii. W badaniach podejmuje problematykę historii i filozofii nauk behawioralnych, oddolnej antropologii filozoficznej,  ewolucyjnej teorii poznania, ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-7013-6371

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles