PUŁAPKI POZNANIA

R. Piłat, O PUŁAPKACH POZNANIA, Warszawa 2020.

Opis

Pogłębiamy nasze rozumienie świata przez sumienność i metodyczność, lecz na tej drodze często spotyka nas rozczarowanie. Im mocniej wyostrzamy spojrzenie, tym bardziej widzimy samo doświadczenie, a nie rzeczywistość, która się za nim kryje. Dostrzegamy niepewność zmysłów, umowność pojęć i chwiejność sądów. Podstawy naszych silnych przekonań okazują się słabe. Świat bezpośredni, rozciągający się przed naszymi oczami, wydaje się zanikać, a samo pojęcie rzeczywistości staje się zagadkowe. Im bardziej dążymy do wiedzy, tym więcej napotykamy pułapek. Czy współczesna nauka i filozofia pozwalają nam jeszcze na indywidualną rozumność? Czy prawda jest czymś uchwytnym dla każdego? Czy zdrowy rozsądek potrafi nas obronić przed łatwością przesądów i zakusami ideologii? Eseje zawarte w tym tomie są poszukiwaniem pozytywnej, optymistycznej odpowiedzi na te pytania. Bowiem gdy zamiast odwracać wzrok od paradoksów wiedzy uświadomimy je sobie w pełni, zobaczymy też, że mamy już wszystko, co konieczne, by sobie z nimi poradzić. 

O autorze

Robert Piłat, prof. dr hab., pracuje w Instytucie Filozofii, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Jest autorem dziewięciu książek: Czy istnieje świadomość? Umysł jako model świata, Krzywda i zadośćuczynienie, Doświadczenie i pojęcie, O istocie pojęć, Powinność i samowiedza, Aporie samowiedzy, O rozsądku i jego szaleństwach (Nagroda im. Tischnera 2020), O pułapkach wiedzy oraz współautorem trzech podręczników dla gimnazjalistów Edukacja filozoficzna. W latach 2000-2011 kierował Zakładem Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN, prowadząc jednocześnie zajęcia filozoficzne w szkołach i kształcąc nauczycieli w prowadzeniu dociekań filozoficznych z uczniami. Od dwudziestu lat współtworzy w Polskim Radiu cykle audycji poświęconych filozofii, literaturze i muzyce, a w latach 1998-1999 serię telewizyjną „Dziennik filozofia” w TVP Kultura.  Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego oraz Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis. Obecnie zajmuje się problemami filozoficznymi związanymi z samowiedzą, teorią pojęć oraz filozoficznymi podstawami teorii decyzji.

https://ksiegarnia.pwn.pl/O-pulapkach-poznania,868832347,p.html

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles