W krainie sporów i dyskusji. Jak oceniać poprawność argumentacji?

Dr Marek Porwolik

  • 16.01.2023
  • 30.01.2023

Część 1: Ze sporami słownymi i dyskusjami spotykamy się na co dzień. Przekonujemy innych ludzi do swoich sądów i sami jesteśmy przekonywani do innych. Temu mają służyć wypowiedzi, które nazywamy argumentacjami. Jak skutecznie argumentować, a z drugiej strony, jak nie poddać się manipulacji? – to wciąż aktualne pytania. Celem webinarium jest omówienie tego, w jaki sposób analizuje się argumentacje i w jaki sposób ocenia się ich poprawność.

Część 2: Ze sporami słownymi i dyskusjami spotykamy się na co dzień. Przekonujemy innych ludzi do swoich sądów i sami jesteśmy przekonywani do innych. Temu mają służyć wypowiedzi, które nazywamy argumentacjami. Jak skutecznie argumentować, a z drugiej strony, jak nie poddać się manipulacji? – to wciąż aktualne pytania. Celem webinarium jest omówienie tego, w jaki sposób analizuje się argumentacje i w jaki sposób ocenia się ich poprawność.

  • Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2005.
  • Schopenhauer A., Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2020
  • Szymanek K., Wieczorek K. A. Sztuka argumentacji, Warszawa 2021

Marek Porwolik, doktor filozofii, magister teologii, magister matematyki, od 2005 roku zatrudniony w Instytucie Filozofii UKSW. W swoich badaniach naukowych zajmuje się zastosowaniem metod formalnych w filozofii i w teologii. Szczególnym przedmiotem jego zainteresowań jest w tym obszarze dorobek tzw. Koła Krakowskiego i prace o. Józefa Marii Bocheńskiego. Interesuje się również zagadnieniem genidentyczności oraz zagadnieniami z zakresu podstaw matematyki.

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles