Piątki, co dwa tygodnie, o godz. 18.00

od 26 marca do 4 czerwca

Filozofia szczęścia

26 marca godz. 18,00

Linki do spotkania

Rozwiń

Opis

Rozwiń

Co to jest szczęście? Dlaczego go szukamy? Jakie są „patenty” na szczęście? Istnieje kilka elementów składających się na poczucie szczęścia: życiowy cel, panowanie nad sobą, pozytywne relacje z innymi, samoakceptacja, rozwój osobisty, autonomia. Istnieją (od starożytności) dwie dość popularne koncepcje szczęścia: ograniczenie swoich pragnień – jak najmniej potrzeb (a człowiek będzie szczęśliwy) i poszukiwanie przyjemności właściwych człowiekowi. Ale czy to są jedyne drogi?

Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Rozwiń

Maciej Bała - prof. uczelni dr hab., pracownik badawczo-dydaktyczny UKSW, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autor ponad 100 publikacji. Od wielu lat zajmuje się dydaktyką filozofii (np. wykłady on line na: Wyklady audio), autor podręczników do filozofii (Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, I nadziwić się nie mogę, Filozofia w ćwiczeniach). Twórca Akademii Młodego Filozofa, autor audycji radiowych (Radio Plus - Listy z Biblii: Audycje w Radiu Plus), autor scenariuszy teatralnych (Dialogi Jerozolimskie, Zło na ławie oskarżonych -scenariusz), autor e-booków (E-booki), członek Société Francophone de Philosophie de la Religion, Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Filozofii. Taternik i alpinista.

 

Przyjaźń czy samotność? Filozoficzne rozumienie relacji międzyludzkich od starożytności do czasów współczesnych

9 kwietnia, godz. 18,00

Linki do spotkania

Rozwiń

Opis

Rozwiń

Czy jest możliwe szczęście bez przyjaźni? Jakie są przyczyny współczesnego kryzysu więzi międzyludzkich? Czym różni się miłość od przyjaźni? Jak wygląda samotność internautów w świecie wirtualnym? Czy miał rację Arystoteles, który twierdził, że istotą przyjaźni jest podobieństwo etyczne? Jaką rolę odgrywa przyjaźń w filozofii mądrościowej? Czy przyjaźń to jedna dusza w dwóch ciałach?

Celem webinarium jest prezentacja wybranych koncepcji przyjaźni, jakie zostały wypracowane przez filozofów od starożytności do czasów współczesnych. Filozofia pomaga lepiej rozumieć relacje międzyludzkie i zwraca uwagę na to, że człowiek jest istotą społeczną. Dzięki wiedzy filozoficznej można skutecznie przezwyciężać własną samotność i tworzyć dojrzałe relacje międzyosobowe.

Prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński

Rozwiń

Andrzej Kobyliński – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, profesor uczelni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii tej uczelni. Absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Autor wielu książek i artykułów poświęconych problematyce filozoficznej, moralnej, społecznej. Jest także komentatorem medialnym różnego rodzaju zagadnień etycznych, religijnych czy politycznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół filozofii współczesnej, zagadnień etycznych i bioetycznych, praw człowieka, nihilizmu, filozofii religii, myśli postmodernistycznej, współczesnej filozofii włoskiej.

O tym co istnieje naprawdę

23 kwietnia, godz. 18,00

Linki do spotkania

Rozwiń

Opis

Rozwiń

Bywa, że zawodzi nas wiedza, a nawet w świadectwo własnych zmysłów, lecz mimo to wierzymy, że istnieją rzeczywiste przedmioty, stany i procesy. Zdarza się też głębsze zwątpienie, kiedy to samo pojęcie rzeczywistości wydaje się niepewne i kruche, niepokojąco zmieszane wytworami wyobraźni i pragnień. Czy jest coś, co istnieje naprawdę i do czego zawsze można powrócić po błędach, zwątpieniach czy doświadczeniu wyobcowania? Poczucie rzeczywistości wydaje się czymś naturalnym, lecz w istocie zawiera wiele zagadek. Jeśli drzewo, przed którym stoję jest rzeczywiste, to czy równie rzeczywisty jest jego obwód, powierzchnia, przekrój, jego barwa w letni poranek, jego odległość ode mnie? Czy równie rzeczywisty jest jego obraz w pamięci? Czy rzeczywista jest jego przeszłość i przyszłość? Czy części istnieją tak samo jak całości? Poczucie rzeczywistości nie jest czymś danym za darmo, bez wysiłku. Wymaga bogatego modelu świata, którego zbudowanie wymaga nie tylko otwartych oczu i uszu, lecz wyrafinowanych narzędzi umysłowych: funkcji matematycznych wyrażających prawa przyrody, pojęć całości i części, zbioru, klasy i kategorii, rzeczy i własności, procesu i stanu. Realizm nie jest tym samym, co bycie częścią świata i doznawanie go – jest dziełem kultury i nauki.

Prof. dr hab. Robert Piłat

Rozwiń

Robert Piłat, prof. dr hab., pracuje w Instytucie Filozofii, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Jest autorem dziewięciu książek: Czy istnieje świadomość? Umysł jako model świata, Krzywda i zadośćuczynienie, Doświadczenie i pojęcie, O istocie pojęć, Powinność i samowiedza, Aporie samowiedzy, O rozsądku i jego szaleństwach (Nagroda im. Tischnera 2020), O pułapkach wiedzy oraz współautorem trzech podręczników dla gimnazjalistów Edukacja filozoficzna. W latach 2000-2011 kierował Zakładem Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN, prowadząc jednocześnie zajęcia filozoficzne w szkołach i kształcąc nauczycieli w prowadzeniu dociekań filozoficznych z uczniami. Od dwudziestu lat współtworzy w Polskim Radiu cykle audycji poświęconych filozofii, literaturze i muzyce, a w latach 1998-1999 serię telewizyjną „Dziennik filozofia” w TVP Kultura.  Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego oraz Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis. Obecnie zajmuje się problemami filozoficznymi związanymi z samowiedzą, teorią pojęć oraz filozoficznymi podstawami teorii decyzji.

Nauka i religia – przyjaciele czy wrogowie?

7 maja, godz. 18,00

Linki do spotkania

Rozwiń

Opis

Rozwiń

Nauka i religia – wielowiekowi przyjaciele, czy raczej przeciwnicy? A może nawet odwieczni wrogowie? Czy obraz świata, jaki proponuje nauka, musi być w konflikcie z obrazem religijnym? Czy można być naukowcem i jednocześnie osobą wierzącą w Boga, religijnie zaangażowaną? Dlaczego tak często słyszymy o wyższości nauki nad religią lub o niewystarczalności nauki w poszukiwaniu odpowiedzi na pochodzenie i naturę świata? Czy rzeczywiście trzeba wybrać między tym, co naukowe i tym, co religijne? Jak zaprzyjaźnić naukę z religią?

Prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński

 

Rozwiń

Adam Świeżyński – ur. 1974; doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii; profesor uczelni; kierownik Katedry Filozofii Przyrody w Instytucie Filozofii UKSW. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.  Zainteresowania naukowe: filozofia przyrody; historia i filozofia nauk przyrodniczych; filozofia religii; filozofia żydowska; filozofia biblijna. Autor ponad stu publikacji naukowych z zakresu filozofii, w tym książki „Filozofia cudu”. Interesuje się duchowością monastyczną i pustelniczą.

E-mail: a.swiezynski@uksw.edu.pl.

Strona www: https://sites.google.com/view/adamswiezynski/

Logiczne pułapki niektórych uniwersaliów

21 maja, godz. 18,00

Linki do spotkania

Rozwiń

Opis

Rozwiń

Załóżmy, że wszechświat to maksymalny ogół, do którego należą wszystkie istniejące przedmioty; taki, poza którym już nic nie istnieje. Czy jednak sam wszechświat istnieje? Jeśli istnieje, to jest on własnym elementem. Jednak oprócz niego, jego elementami są także inne przedmioty istniejące. Z tego jednak wynika, że wszechświat nie jest maksymalny … chyba, że nie istnieje …

Wśród przedmiotów są indywidua i powszechniki. Jan jest indywiduum, które jest człowiekiem, a sam człowiek jest powszechnikiem. Filozoficznie ciekawymi powszechnikami są m. in. wszechświat, byt, prawda, wszechmoc, wszechwiedza. Jak jednak je rozumieć, aby nasze filozoficzne koncepcje nie były sprzeczne? W tych sprawach narzędzi dostarcza logika 😊

Prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka

Rozwiń

Kordula Świętorzecka, dr hab. filozofii (logika filozoficzna), prof. uczelni, kierownik katedry logiki w Instytucie Filozofii UKSW. Zainteresowania: logiki nieklasyczne (modalne) i ich interpretacje w semantykach światów możliwych, zastosowania logiki do filozofii – w szczególności: Arystotelesowska i Leibnizjańska filozofia zmiany i czasu, formalizacje argumentów na istnienie Boga (św. Tomasz, Anzelm, Leibniz, Bolzano, Goedel).

Strona: https://sites.google.com/view/kswietorzecka

Czy filozof może się śmiać? Czyli co filozofia nam mówi o przyjemnościach i dobrej zabawie.

4 czerwca, godz. 18,00

Linki do spotkania

Rozwiń

Opis

Rozwiń

Czy filozofia musi być trudna, skomplikowana, nudna i poważna? Czy filozof to oderwany od rzeczywistości ponury mędrzec bez poczucia humoru? Otóż wcale nie! Na webinarium pokażemy, że choć filozofia nie bardzo kojarzy się z poczuciem humoru, to jednak jest jej bliżej do żartów i śmiechu niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać! O tym, że filozof powinien jak najczęściej się śmiać, a im ktoś ma większe poczucie humoru tym większą posiadł filozoficzną mądrość nauczą nas Arystoteles, średniowieczni mnisi, Doktorzy Kościoła i Renesansowi humaniści! Zapraszamy!

Prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka

Rozwiń

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka – wicedyrektor Instytutu Filozofii UKSW, pochodzi z Pomorza, historyk filozofii, specjalizuje się w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Studia magisterskie odbyła na Uniwersytecie Gdańskim, doktorat i habilitację na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Naukowo zajmowała się semantyką średniowieczną i średniowieczną filozofią języka, a także historią filozofii staropolskiej. Obecnie realizuje projekt dotyczący historii problemu przyjemności i humoru w filozofii średniowiecznej. Prywatnie mama sześcioletnich bliźniaczek i zapalona biegaczka.