Filozofia jako ćwiczenia duchowe

prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

  • 28.02.2022
  • 14.03.2022

Część 1: Filozofia nie jest tylko akademicką dyscypliną, ale od swojego powstania kształtowała postawy ludzkie. Już starożytni, w ramach poszukiwań filozoficznych, zadawali ważne – egzystencjalne pytania – Co to jest szczęście? Dlaczego go szukamy? Jakie są „patenty” na szczęście? Jak poradzić sobie z cierpieniem czy śmiercią? Celem webinarium jest ukazanie poszukiwań filozoficznych jako specyficznych ćwiczeń duchowych, która kształtują postawę człowieka wobec samego siebie, innego i otaczającej rzeczywistości. Webinarium będzie nawiązywało do prac francuskiego myśliciela P. Hadot, który opisywał filozofię (starożytną) jako ćwiczenia duchowe.

  • P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenia duchowe, Warszawa 2019.
  • B. Brożek, J. Stelmach, M. Heller, Szkice z filozofii głupoty, Kraków 2021.
  • B. Chyrowicz, Widok stąd. Dlaczego działamy tak, a nie inaczej?, Kraków 2021.

Konspekt: plik do pobrania

Część 2: Drugie webinarium poświęcone konkretnym rozwiązaniom, które zostały zaproponowane przez filozofów starożytnych i dzisiejszych. Jak radzono sobie z tajemnicą śmierci? Czy filozofia może przynieść pocieszenie w cierpieniu? Czy rozum jest naszym ocaleniem? Czy istnieje duchowość ateistyczna, konkurencyjna do duchowości religijnej?

  • C. Bradatan, Umrzeć za ideę. Niebezpieczne żywoty filozofów, Warszawa 2020.
  • E. Stump, Wędrówka w ciemnościach, Poznań-Warszawa 2020.

Konspekt: plik do pobrania

Maciej Bała – prof. uczelni dr hab., pracownik badawczo-dydaktyczny UKSW, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autor ponad 100 publikacji. Od wielu lat zajmuje się dydaktyką filozofii (np. wykłady on line na: Wyklady audio), autor podręczników do filozofii (Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, I nadziwić się nie mogę, Filozofia w ćwiczeniach). Twórca Akademii Młodego Filozofa, autor audycji radiowych (Radio Plus – Listy z Biblii), autor scenariuszy teatralnych (Dialogi Jerozolimskie, Zło na ławie oskarżonych -scenariusz), autor e-booków (E-booki), członek Société Francophone de Philosophie de la Religion, Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Filozofii. Taternik i alpinista.

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles