Studium przypadku (wkrótce)

  • Zastosowanie koncepcji etycznych (np. utylitaryzmu, deontologii, etyki cnót) do rozwiązywania dylematów etycznych w biznesie
  • Etyka środowiskowa. Jak antropocentryzm, biocentryzm i etyka holistyczna kształtują nasze wybory.
  • Jak daleko powinniśmy oceniać skutki wyborów konsumenckich?
  • Czy mamy moralne zobowiązania wobec naszych braci mniejszych?
  • Zmiany klimatu a odpowiedzialność moralna
  • Spór o istnienie Absolutu.
  • Jak zdefionować religię?
  • Filozoficznie o miłości.
  • Po co nam szczęście?
  • A co to jest prawda?