Filozoficzne.pl

Filozoficzne.pl to platforma Instytutu Filozofii UKSW, którego celem popularyzacja filozofii.

W realizacji Projekt MNiSW „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki” – „Filozofia w podcastach” POPUL/SN/0305/2023/01

Instytut Filozofii UKSW

 

+48 22 56 96 801

wfch@uksw.edu.pl

Popularyzacja filozofii i jej znaczenie dla społeczeństwa

Projekt MNiSW Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu SONP/SN/511942/2021

Filozofia w podcastach

Projekt MNiSW „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki” – POPUL/SN/0305/2023/01

Podcasty

Poza webinariami zapraszamy na wysłuchanie podcastów filozoficznych. Są one już dostępne na popularnych platformach streamingowych takich jak Spotify, Google Podcasts i innych. Tematyka podcastów nawiązuje do istotnych, współczesnych problemów filozoficznych, takich jak: co to są działania impulsywnym, na czym polega właściwa postawa krytyczna, jak unikać nieporozumień słownych i wielu innych. Każdy cykl podcastów składa się z sześciu, 10-15 minutowych odcinków.

Webinaria

W ramach projektu zapraszamy na 40 filozoficznych webinariów. Zaproponowane tematy mają rozwijać: twórcze myślenia, umiejętność posługiwania się narzędziami logicznymi i filozoficznymi, zdolności logicznej weryfikacji prowadzonych rozumowań i racjonalizacji decyzji czy debat. Problematyka związana jest ze wszystkimi dyscyplinami filozoficznymi: historią filozofii, teorią poznania, logiką, teorią poznania, etyką, filozofią religii. Wszystkie webinaria są prowadzone przez pracowników Instytutu Filozofii UKSW.

Studium przypadku

Jest jedną z metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego przypadku. Stanowi ona wnikliwą analizę konkretnego zjawiska. Zawiera ona szczegółową analizę przypadku, celów, założeń, motywów, działań. Taka metodą można też zaprezentować problemy filozoficzne, takie jak np. Jak daleko powinniśmy oceniać skutki wyborów konsumenckich?, Czy mamy moralne zobowiązania wobec naszych braci mniejszych?, Zmiany klimatu a odpowiedzialność moralna, Czy istnieje Absolut?, Jak zdefiniować miłość?

I Kościół, i laickość nie mogą przekroczyć pewnej granicy

Dobrym modelem świeckości byłoby to, gdyby Kościół w Polsce odciął się od ewidentnych przywilejów. Nie będzie też dobrej relacji świeckie-sakralne, jeśli nie oprze się ona na transparentności. To dziś wyzwanie i dla państwa, i dla Kościoła – mówi prof. ucz....

Darwin i religia. Historia sojuszów, sporów i kontrowersji.

Dr Michał Wagner 30.10.202313.11.2023 Część 1: Webinarium zostanie poświęcone odbiorowi teorii Darwina w XIX wieku oraz kontrowersjom religijnym, jakie spowodowało wydanie jego „O powstawaniu gatunków”. Przedstawieni zostaną najważniejsi uczestnicy sporu, od Thomasa...

Od samorództwa do abiogenezy kosmicznej. Rozwój idei pochodzenia życia biologicznego.

Prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński 2.10.202316.10.2023 Część 1: We współczesnej nauce, w drugiej połowie XX wieku, pojawiły się nowe dziedziny, których przedmiotem zainteresowania są powstanie i istnienie życia poza Ziemią. Najważniejsze z nich to: kosmochemia;...

Studia w Instytucie Filozofii UKSW

FilozofiaStudia filozoficzne na UKSW są pomyślane tak, aby to student mógł dobierać sobie indywidualnie program pod kątem swoich własnych zainteresowań naukowych. Instytut Filozofii oferuje studia z filozofii pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie. 

KognitywistykaStudiowanie kognitywistyki wprowadza w fascynujący świat interdyscyplinarnych badań nad procesami poznawczymi i obliczeniowymi. Program studiów umożliwia głęboką eksplorację obszarów psychologii, informatyki, filozofii, neuronauki, biologii oraz antropologii. Przekraczając granice poszczególnych dziedzin, studenci i studentki rozwijają praktyczne umiejętności, umożliwiające efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, z poszanowaniem norm prawnych i etycznych. 

Kontakt

+48 22 56 96 801

wfch@uksw.edu.pl

UKSW Wóycickiego 1/3 Warszawa

Kartezjusz

Czymże jest myślenie? Wydaje się, że jest to najprostsze z zadań ludzkiego umysłu i z natury jego charakterystyczna funkcja. Ale pomimo to, niewielka część ludzi rozważa tego rodzaju działanie umysłu jako coś wartościowego dla rozważań filozoficznych.