Popularyzacja filozofii i jej znaczenie dla społeczeństwa

Nabliższe webinarium 03.10.2022 o godz. 18.00

Karły na barkach gigantów – myśliciele średniowieczni cz. ILive na Fb

Podcasty

Poza webinariami zapraszamy na wysłuchanie podcastów filozoficznych, które pojawia się od sierpnia 2022 na wszystkich popularnych platformach streamingowych takich jak Spotify, Google Podcasts i innych. Tematyka będzie nawiązywała do istotnych, współczesnych problemów filozoficznych, takich jak: co to są działania impulsywnym, na czym polega właściwa postawa krytyczna, jak unikać nieporozumień słownych i wielu innych. Każdy cykl podcastów będzie się składał z kilku, 20 minutowych odcinków. Na razie zapraszamy do wysłuchania „starych” podcastów IF UKSW.

Webinaria

 W ramach projektu zapraszamy na 40 filozoficznych webinariów. Zaproponowane tematy mają rozwijać: twórcze myślenia, umiejętność posługiwania się narzędziami logicznymi i filozoficznymi, zdolności logicznej weryfikacji prowadzonych rozumowań i racjonalizacji decyzji czy debat. Problematyka związana jest ze wszystkimi dyscyplinami filozoficznymi: historią filozofii, teorią poznania, logiką, teorią poznania, etyką, filozofią religii. Wszystkie webinaria są prowadzone przez pracowników Instytutu Filozofii UKSW.

Studium przypadku

Jest jedną z metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego przypadku. Stanowi ona wnikliwą analizę konkretnego zjawiska. Zawiera ona szczegółową analizę przypadku, celów, założeń, motywów, działań. Taka metodą można też zaprezentować problemy filozoficzne, takie jak np. Jak daleko powinniśmy oceniać skutki wyborów konsumenckich?, Czy mamy moralne zobowiązania wobec naszych braci mniejszych?, Zmiany klimatu a odpowiedzialność moralna, Czy istnieje Absolut?, Jak zdefiniować miłość? 

Najbliższe webinaria:

Czym jest sumienie?

O medytacji i kontemplacji filozoficznej

Karły na barkach gigantów – myśliciele średniowieczni

Racjonalność przekonań