Popularyzacja filozofii i jej znaczenie dla społeczeństwa

Zapraszamy do wysłuchania naszych podcastów i obejrzenia webiariów30 listopada 2023

Podcasty

Poza webinariami zapraszamy na wysłuchanie podcastów filozoficznych. Są one już dostępne na popularnych platformach streamingowych takich jak Spotify, Google Podcasts i innych. Tematyka podcastów nawiązuje do istotnych, współczesnych problemów filozoficznych, takich jak: co to są działania impulsywnym, na czym polega właściwa postawa krytyczna, jak unikać nieporozumień słownych i wielu innych. Każdy cykl podcastów składa się z sześciu, 10-15 minutowych odcinków.

Webinaria

 W ramach projektu zapraszamy na 40 filozoficznych webinariów. Zaproponowane tematy mają rozwijać: twórcze myślenia, umiejętność posługiwania się narzędziami logicznymi i filozoficznymi, zdolności logicznej weryfikacji prowadzonych rozumowań i racjonalizacji decyzji czy debat. Problematyka związana jest ze wszystkimi dyscyplinami filozoficznymi: historią filozofii, teorią poznania, logiką, teorią poznania, etyką, filozofią religii. Wszystkie webinaria są prowadzone przez pracowników Instytutu Filozofii UKSW.

Studium przypadku

Jest jedną z metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego przypadku. Stanowi ona wnikliwą analizę konkretnego zjawiska. Zawiera ona szczegółową analizę przypadku, celów, założeń, motywów, działań. Taka metodą można też zaprezentować problemy filozoficzne, takie jak np. Jak daleko powinniśmy oceniać skutki wyborów konsumenckich?, Czy mamy moralne zobowiązania wobec naszych braci mniejszych?, Zmiany klimatu a odpowiedzialność moralna, Czy istnieje Absolut?, Jak zdefiniować miłość?