Racjonalność przekonań

Racjonalność przekonań

Dr Roman Tomanek 21.11.2022 5.12.2022 Część 1: Czym są przekonania i jaka jest ich natura? Czy są one tożsame z wiedzą, rozumianą w starożytności jako episteme, czy raczej z tworem typu doxa, mniemaniem? Jaka jest ich geneza oraz stosunek do innych modusów procesu...
Karły na barkach gigantów – myśliciele średniowieczni

Karły na barkach gigantów – myśliciele średniowieczni

Prof. ucz. dr hab. Michał Zembrzuski 19.09.20223.10.2022 Część 1: Czy filozofowie średniowieczni mogą mieć znaczenie w prowadzonych współcześnie debatach filozoficznych? Z pewnością tak, jeśli poznamy ich myśl filozoficzną (i czasem teologiczną). Stwierdzenie, że ich...
Czym jest sumienie?

Czym jest sumienie?

Prof. dr hab. Jan Krokos 18.07.2022 5.09.2022 Część 1: Sumienie jest przede wszystkim określonym sposobem poznawania własnych czynów w aspekcie ich wartości moralnej. Pierwsza część jest poświęcona uzasadnieniu powyższej tezy. Między przedmiotem poznania a jego...