Rodzicielstwo przyszłości – dr Andrzej Waleszczyński

Rodzicielstwo przyszłości – dr Andrzej Waleszczyński

Świadome rodzicielstwo stanowi ważny element rozwoju naszych dzieci. Zastanowimy się jak przemiany obyczajowe wpłynęły na dzisiejsze pojmowanie rodzicielstwa i czy powinno ono być nadal powiązane z instytucją małżeństwa. Zadamy pytania o to, czy rodzicielstwo jest...
Filozofia o przyjemności – prof. ucz. dr hab. M. Płotka

Filozofia o przyjemności – prof. ucz. dr hab. M. Płotka

Temat przyjemności był przedmiotem zażartych sporów filozoficznych już od czasów starożytności. Filozofowie – Platon, Arystoteles, Epikur i inni – dyskutowali czym była przyjemność w swej istocie, jakie są jej rodzaje, pytali o związek przyjemności ze...
O życiu towarzyskim – prof. dr hab. R. Piłat

O życiu towarzyskim – prof. dr hab. R. Piłat

Inspiracją dla tego podcastu była rozprawka Georga Simmela „O towarzyskości”. Simmel zastanawia się nad formą obcowania ludzi, w której na pierwszym miejscu jest nie treść (realne więzi, życiowe wartości osobowości itd.), lecz właśnie sama forma. Istotą towarzyskości...
O fundamentalnych wyborach – prof. dr hab. R. Piłat

O fundamentalnych wyborach – prof. dr hab. R. Piłat

W tym podcaście analizuję wybrane dzienniki pisarzy w poszukiwaniu pewnej świadomości aksjologicznej, którą filozof Charles Taylor nazwał silnym wartościowaniem. Polega ono na tym, że nie tylko dokonujemy decyzji kierując się wartościami, ale wybieramy same wartości....
I Kościół, i laickość nie mogą przekroczyć pewnej granicy

I Kościół, i laickość nie mogą przekroczyć pewnej granicy

Dobrym modelem świeckości byłoby to, gdyby Kościół w Polsce odciął się od ewidentnych przywilejów. Nie będzie też dobrej relacji świeckie-sakralne, jeśli nie oprze się ona na transparentności. To dziś wyzwanie i dla państwa, i dla Kościoła – mówi prof. ucz....