Dr Roman Tomanek

Dr Roman Tomanek

doktor filozofii, od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii UKSW. W swoich dotychczasowych badaniach zajmował się współczesnymi ujęciami ontologicznego argumentu św. Anzelma na gruncie logik modalnych. Jego obecne zainteresowania koncentrują...