Prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski

Prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski

prof. ucz. dr hab.; jego dorobek obejmuje antropologiczne i ekofilozoficzne opracowania nt. kryzysu środowiskowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli różnych tradycji religijnych zarówno w sprawstwie, jak i przeciwdziałaniu temu kryzysowi. Punktem wyjścia jego badań...