Killing humans. Ethical issues (konwersatorium 30 h)

Killing humans. Ethical issues (konwersatorium 30 h)

Prowadzący: dr Adam Cebula Opis: Celem konwersatorium jest omówienie kluczowych kwestii etycznych dotyczących działań obejmujących pozbawianie życia istot ludzkich. Rozważaniu poddane zostaną w pierwszym rzędzie klasyczne argumenty wykorzystywane we współczesnych...