Współczesne spory o małżeństwo

Współczesne spory o małżeństwo

Dr Andrzej Waleszczyński 03.07.2023 17.07.2023 Część 1: Druga połowa XX wieku i początek wieku XXI przyniosły w krajach kultury zachodniej kilka istotnych przemian społecznych. Należy do nich zaliczyć 1) emancypację kobiet (ekonomiczną i polityczną), 2) rewolucję...
O roli nastawienia w poznaniu

O roli nastawienia w poznaniu

Prof. ucz. dr hab. Michał Piekarski 13.02.2023 27.02.2023 Część 1: Pojęcie nastawienie nie należy do podstawowego słownika filozoficznej teorii poznania. Gra ono jednak niebagatelną rolę w wyjaśnianiu ludzkich procesów poznawczych. W mowie potocznej mówi się, że np....
W krainie sporów i dyskusji. Jak oceniać poprawność argumentacji?

W krainie sporów i dyskusji. Jak oceniać poprawność argumentacji?

Dr Marek Porwolik 16.01.2023 30.01.2023 Część 1: Ze sporami słownymi i dyskusjami spotykamy się na co dzień. Przekonujemy innych ludzi do swoich sądów i sami jesteśmy przekonywani do innych. Temu mają służyć wypowiedzi, które nazywamy argumentacjami. Jak skutecznie...