Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Maciej Bała – prof. uczelni dr hab., pracownik badawczo-dydaktyczny UKSW, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autor ponad 100 publikacji. Od wielu lat zajmuje się dydaktyką filozofii (np. wykłady on line na: Wyklady audio), autor podręczników...
Dr Agnieszka Klimska

Dr Agnieszka Klimska

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Instytucie Pedagogiki. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą zrównoważonego rozwoju (jego aspektów edukacyjnych, etycznych, aksjologicznych i implikacji praktycznych), filozofii...
Dr Roman Tomanek

Dr Roman Tomanek

doktor filozofii, od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii UKSW. W swoich dotychczasowych badaniach zajmował się współczesnymi ujęciami ontologicznego argumentu św. Anzelma na gruncie logik modalnych. Jego obecne zainteresowania koncentrują...
Dr Marek Porwolik

Dr Marek Porwolik

doktor filozofii, magister teologii, magister matematyki, od 2005 roku zatrudniony w Instytucie Filozofii UKSW. W swoich badaniach naukowych zajmuje się zastosowaniem metod formalnych w filozofii i w teologii. Szczególnym przedmiotem jego zainteresowań jest w tym...
Prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski

Prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski

prof. ucz. dr hab.; jego dorobek obejmuje antropologiczne i ekofilozoficzne opracowania nt. kryzysu środowiskowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli różnych tradycji religijnych zarówno w sprawstwie, jak i przeciwdziałaniu temu kryzysowi. Punktem wyjścia jego badań...